Előszó

Hatályba lépett az új gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat,hatályát vesztette 11/2013 (III. 21.) NGM-rendelet.

Az  1/2020. (I. 13.) kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a rendelet hatálya alá tartozó létesítményben alkalmazott műszaki megoldásoknak meg kell felelniük a 3/2020. (I. 13.) ITM-jelű miniszteri rendeletben szereplő műszaki-biztonsági szabályoknak. Ez utóbbi  rendelet 1.sz. melléklete a csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzata.


Szakági Műszaki Előírások

A 3/2020. (I. 13.) ITM-rendelet csak követelményeket  tartalmaz, a viszonylag részletes műszaki segítség amit megszoktunk az előző szabályozásokban, elmaradt.
Ennek pótlására a Gázipari Műszaki Szakbizottság  Szakági Műszaki Előírásokat alkot, és tesz közzé. (rövidítve: SZME-G).
Az első SZME-G 2020.04.17.-én lett közzétéve, az azonosítója ezért:
SZME-G 2020.04.17. 
Megjelent a második SZME:
SZME-G 2020.06.12.
Megjelent a harmadik SZME:
SZME-G 2021.06.12.

Megjelent a negyedik SZME:
SZME-G 2021.08.10.

 

A szakági műszaki előirások a Szakbizottság olyan javaslatait tartalmazza, melyek a rendelet által előírt műszaki-biztonsági szintet teljesítik, tehát mindenképpen megfelelőnek tekintendők. 
Alkalmazása önkéntes, ahogy a szabványoknál. (Külön bizonyítás nélkül, helyes megoldásnak kell elfogadni.)


Miért jött létre ez az oldal?

A 3/2020. (I. 13.) ITM-jelű miniszteri rendelet és megjelenő Szakági Műszaki Előírások várhatóan terjedelmes állományt fognak képezni, már az első SZME-G több mint 120 oldal. 
Gyakorlatilag létrejött az előző szabályozásnál néhány tekintettben részletesebb müszaki tartalom.
Kiemelésre méltó a CEN/TR 1749-ben és az EN 1749 szabványban közölt a gázfogyasztó készülékek típusainak azonosítására ábrák igen részletes, és remélhetőleg sok vita feloldására alkalmas feldolgozása.
A műszaki biztonsági szabályzat egyes részeihez a szakági műszaki leirások konkrétan módosító, kiegészítő magyarázó információkat társítanak amelyeket értelmezni külön-külön szinte lehetettlen. 
ELKÉSZITETTÜK A RENDELET, ÉS A SZAKÁGI MÜSZAKI ELÖIRÁSOK ÖSSZEVONÁSÁT AMI ITT ÉRHETŐ EL.
A rendelet szövege fekete, a SZME szövege piros és dölt betüvel van írva.!